Vainupea küla hea tava

OLEME SÕBRALIKUD JA HOOLIVAD
 • Tervitame kõiki küla vahel liikujaid.
 • Julgustame omavahelist suhtlemist ja info jagamist.
 • Kui saame oma teadmiste või kogemustega teisi aidata, siis ikka aitame.
 • Nädalavahetustel me suurt kära ei tee – nii häiritud uni kui olemine teevad meele pahuraks.
 • Austame öörahu – hiljemalt kell 23.00 tagame vaikse ja rahuliku olemise.
HOOLIME PUHTAST NING HOITUD MEREST JA METSAST
 • Rannas ja Vainupea sihtkaitsevööndi metsateedel me mootorsõidukitega ei liikle.
 • Hoolitseme ühiselt ümbruskonna heakorra eest.
 • Lõket teeme ainult selleks sobivates kohtades ja ohutul ajal.
 • Kalapüüki suhtume austusega – viime ennast kurssi, millistel tingimustel võime võrgud ja õnged vette visata.
INNUSTAME ALGATUSÕHINAT
 • Mõtleme suurelt – mida saan mina teha küla heaks, mitte mida küla saab teha minu jaoks!
 • Oleme avatud meelega.
 • Toetame ideede väljaütlemist ja aktiivset tegutsemist.
SEISAME KÜLA MILJÖÖVÄÄRTUSLIKKUSE SÄILIMISE EEST
 • Ehitades järgime meie külale omaseid tunnusjooni – proovime seejuures arvestada ka oma lähimate naabrite soovide ja ootustega.
 • Väljapoole oma kinnistut istutatud taimed, paigaldatud kivid vms kooskõlastame külaseltsi või vallavalitsusega, et need ei segaks vaadet, liiklemist, lumekoristust ja prügivedu.
TAGAME TURVALISUSE
 • Oleme ühiselt üksteise eest väljas. Vajadusel sekkume ning anname küla e-listis või sotsiaalmeedias märku kui midagi kahtlast silma jääb.
 • Hoiame teineteise vara ja käitume sellega alati heaperemehelikult.
 • Tagame küla vahel ohutu liikumise ja tunde, hoides valveta koduloomad oma kinnistul.
 • Järgime Naabrivalve motot – hoolime, märkame ja reageerime!
Kinnitatud Vainupea küla selts MTÜ üldkoosolekul 14.09.2019.