Lahemaa rahvuspark on asutatud 1. juunil 1971. aastal Põhja-Eestile iseloomuliku looduse ja kultuuripärandi, sealhulgas ökosüsteemide, bioloogilise mitmekesisuse, maastike, rahvuskultuuri ning alalhoidliku looduskasutuse säilitamiseks, uurimiseks ja tutvustamiseks. Lahemaal kaitstakse metsa-, soo- ja rannaökosüsteeme, samuti poollooduslikke kooslusi (loopealsed), geoloogiamälestisi (balti klint) ning ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Lahemaa on Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid. Lahemaa rahvuspark kuulub üle-euroopalisesse Natura 2000 võrgustikku Lahemaa linnu- ja loodusalana. Rahvuspargi pindala on kokku 72 500 ha, sellest maismaad 47 410 ha ja merd 25 090 ha. Juhised looduses liikujale!

Lahemaa rahvuspark
Lahemaa rahvuspark / foto: Mario Luik


Loe täpsemalt: Lahemaa Rahvuspark