Seltsi astumisel saab anda otsese panuse Vainupea külaelu edendamiseks läbi ühiste ürituste ja koosviibimiste korraldamise ning küla arenguks vajalike tegevuste elluviimise. Seltsi liikmeks astumisel tuleb tasuda ühekordne sisseastumismaks 10 eurot ja iga-aastaselt liikmemaksu 15 eurot. Selts kasutab saadud vahendeid oma põhikirjalise eesmärgi täitmiseks vajalike tegevuste elluviimisel.

Vainupea küla selts MTÜ liikmeks astumise avalduse leiad SIIT. Avalduse saab esitada nii elektrooniliselt kui paberkandjal:

  • Avalduse esitamisel elektrooniliselt tuleb see eelnevalt digitaalselt allkirjastada ning seejärel saata e-mailitsi külaseltsi juhatuse esimehele Jaanus Nuutrele (jaanus.nuutre@gmail.com)
  • Avalduse esitamisel paberkandjal tuua see Vanakõrtsi tallu.

Mõlemal juhul on seltsi liikmeks olemise staatus leidnud kinnitust, kui esitatud on korrektselt täidetud avaldus ning on põhikirjast tulenevalt tasutud ühekordne sisseastumismaks ja iga-aastane seltsi liikmemaks.