Vainupea küla hea tava

OLEME SÕBRALIKUD JA HOOLIVAD
 • Tervitame kõiki küla vahel liikujaid.
 • Julgustame omavahelist suhtlemist ja info jagamist.
 • Kui saame oma teadmiste või kogemustega teisi aidata, siis ikka aitame.
 • Nädalavahetustel me suurt kära ei tee – nii häiritud uni kui olemine teevad meele pahuraks.
 • Austame öörahu – hiljemalt kell 23.00 tagame vaikse ja rahuliku olemise.
HOOLIME PUHTAST NING HOITUD MEREST JA METSAST
 • Rannas ja Vainupea sihtkaitsevööndi metsateedel me mootorsõidukitega ei liikle.
 • Hoolitseme ühiselt ümbruskonna heakorra eest.
 • Lõket teeme ainult selleks sobivates kohtades ja ohutul ajal.
 • Kalapüüki suhtume austusega – viime ennast kurssi, millistel tingimustel võime võrgud ja õnged vette visata.
INNUSTAME ALGATUSÕHINAT
 • Mõtleme suurelt – mida saan mina teha küla heaks, mitte mida küla saab teha minu jaoks!
 • Oleme avatud meelega.
 • Toetame ideede väljaütlemist ja aktiivset tegutsemist.
SEISAME KÜLA MILJÖÖVÄÄRTUSLIKKUSE SÄILIMISE EEST
 • Ehitades järgime meie külale omaseid tunnusjooni – proovime seejuures arvestada ka oma lähimate naabrite soovide ja ootustega.
 • Väljapoole oma kinnistut istutatud taimed, paigaldatud kivid vms kooskõlastame külaseltsi või vallavalitsusega, et need ei segaks vaadet, liiklemist, lumekoristust ja prügivedu.
TAGAME TURVALISUSE
 • Oleme ühiselt üksteise eest väljas. Vajadusel sekkume ning anname küla e-listis või sotsiaalmeedias märku kui midagi kahtlast silma jääb.
 • Hoiame teineteise vara ja käitume sellega alati heaperemehelikult.
 • Tagame küla vahel ohutu liikumise ja tunde, hoides valveta koduloomad oma kinnistul.
 • Järgime Naabrivalve motot – hoolime, märkame ja reageerime!
Kinnitatud Vainupea küla selts MTÜ üldkoosolekul 14.09.2019.

Vainupea küla hea tava
Vainupea küla hea tava
Vainupea küla hea tava
Vainupea küla hea tava
Vainupea küla hea tava
Vainupea küla hea tava