Vainupea küla selts MTÜ on 01.10.2013 loodud vabatahtlikkuse alusel avalikes huvides tegutsev organisatsioon.  Ühingu tegevuse eesmärgiks on Vainupea küla külaelu edendamine, mille saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:

 • Vainupea küla heakorra tagamine võimaluste piires;
 • ühingu liikmete vahelise sotsiaalse läbikäimise arendamine ja soodustamine;
 • teavitustegevused;
 • rahvusvahelised tegevused;
 • külaelanike vaba aja organiseerimine;
 • kirjastustegevus;
 • omaalgatuslikele projektidele rahastusvõimaluste otsimine;
 • Vainupea kabeli haldamine ja ümbruse korrashoidmine;
 • keskkonnahoidlike eluviiside propageerimine;
 • ajaloo ja kultuuriväärtuste kaitsmine;
 • külaliikumise tutvustamine.
Vainupea küla selts MTÜ kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja ja on MTÜ Arenduskoda liige. Vainupea küla selts MTÜ valiti 2023. aastal "Lääne-Virumaa aasta vabaühenduseks".

Kodukokkade kohvik Metsa matkaraja avamissündmusel
Kodukokkade kohvik Metsa matkaraja avamatkal Vainupeal 2021. aastal / foto: Luisa Valgiste