„Nüüd on aga selge siht leida kanti kuuluvate külade ühisosad kandikogu eesmärkide ja visiooni sõnastamiseks ning tegevuskava paikapanekuks,“ ütles Luik. „Jaanuari lõpuks ootan kõigilt kandikogu liikmetelt vastuseid enda poolt koostatud kandikogu tegevust ja kanti kuuluvate külade hetkeolukorda käsitlevale küsitlusele,“ selgitas Mario Luik. „Vastuste läbitöötamise järel saame kokku edasiste sammude paikapanekuks. Kriitilise tähtsusega on kandiüleste probleemide tuvastamine ja nende samm-sammult lahendamise suunas liikumine. Edu võtmeteks on siinkohal külade esindajate koostöö ja võimekus näha suurt pilti. Meile on antud voli kaasa rääkida ja seda võetud vastutust tuleb ka täie tõsidusega kanda.“ Edaspidi plaanib kandikogu oma tegemistest vähemalt kord kvartalis läbi kohaliku ajalehe ülevaate anda.

Allikas: Haljala Valla Sõnumid