Pea poole aasta jooksul on meie piirkonna teid rohked liivaveod koormanud. Kaks korda suuremas mahus, kuni 400 000 tonni liiva, kaevandustööde loa taotlus peaks lähikuudel vallavalitsuse lauale jõudma. Kandikogu võtab antud teemat võimalike keskkonnamõjude tõttu väga tõsiselt ning omapoolse seisukoha ja ettepanekud kindlasti ka kujundame. Meie kogukonnad hoolivad elukeskkonna kvaliteedist ning läbi kandikogu saame oma sõnumi otse vallajuhtide lauale panna.

Liivaluidetega tutvumise järel koguneti „ümarlaua“ taha mõtteid vahetama. Sihiks sai võetud oma visioon kirja panna ning sellest lähtuvalt ka eesmärgid. Arutleti ka Haljala valla koostamisel oleva uue arengukava teemadel. Kandikogu aseesimehe Mario Luige eestvedamisel sõnastati kandikogu visioon järgmiselt: „Karepa kandi külades tegutsevad aktiivsed ja tugevad kogukonnad. Meie rannajoon ja metsad on väärtustatud. Piirkonnale omane arhitektuur ja vaatamisväärsused hoitud. Karepa kandikogu ja Haljala Vallavalitsus on sisukad ning tegusad koostööpartnerid.“

Tulenevalt visioonist on kandikogu eesmärkideks: aidata kaasa külade kogukondade tugevnemisele; soodustada kandiülest kogukondade ühistegevust; seista piirkonnale omase ja eristuva arhitektuuri säilimise eest; aidata kaasa vaatamisväärsuste, kultuuripärandi ja traditsioonide säilimisele; seista rannajoone puhtuse ja ligipääsetavuse eest; tagada parimal viisil metsade majandamine ja loodusvarade kasutamine. Järgmine Karepa kandikogu kokkusaamine saab toimuma detsembrikuus Vainupeal.

Allikas: Haljala Valla Sõnumid