Eesmärgiks oli, et esindaja oleks igast külast. Tegelikult kukkus aga välja nii, et pea iga küla sai kaks esindajat. Nii esindab Toolse küla Lena Jaago, Karepat Olavi Kasemaa ja Helli Urmet, Rutjat Priit Nõgisto ja Arno Kasemaa, Eismat Andres Tull, Kivat Andres Mülla ja Raido Kuum, Vainupead Mario Luik ja Mart Vilu ning Pajuveskit Avo Siilak.

Kogusse valitute hulgas on nii külavanemaid, ettevõtjaid kui muidu aktiivseid inimesi. Nüüd peavad nad veel endi hulgast esimehe ja aseesimehe valima. Kogukonnakogu on mõeldud vahendajaks külaelanike ehk kohaliku kogukonna ja valla esindajate vahel. Kogukonnakogu kooskõlastab valla poolt plaanitavaid suuremaid ettevõtmisi ja projekte, mis antud kanti puudutavad. Samuti saab kogukond kogu kaudu teha ettepanekuid vallale.

Kõik ülesanded on kirjas sellises dokumendis nagu “Haljala valla aleviku- ja külavanema ning piirkondliku kogukonnakogu statuut“. Kuidas see tegelikult tööle hakkab, on uus kõigi jaoks. Jõudu tööle ja edukat suhtlemist mõlema poolega.

Ene Loo
Karepa raamatukogu

Allikas: Haljala Valla Sõnumid (jaanuar 2019)