Vainupeal oleme alates külaseltsi loomisest 2013. aastal toonud kogukonna liikmed teineteisele lähemale. Koostegemisest tunneme aina rohkem rõõmu. Aktiivselt oleme sõna võtnud teemadel, mis meie külaelu arengut ja heakorda puudutavad. Vallas esimesena loodud Karepa kandikogu koosolekutel oleme jaganud oma kogemust ja kirge. Samuti selgitanud väljakutseid, millega on tulnud kogukonna liikmete kaasamisel ja inspireerimisel tegeleda. Loodame, et meie loost on nii Haljala valla kui kogu terve Eesti kogukondadel midagi kasulikku enda jaoks kaasa võtta.

Kogukondadesisene tahtejõuline eestvedamine koos nägemusega lahedamast olemisest ei ole aga paraku valdav. Mõnikord lihtsalt ei leidu neid inimesi, kes kaasaksid teisi ja võtaksid enda kanda vastutust kõigi huvide eest vankumatult seista. Ja sellist eeldust ei saagi olla. Meie vallavalitsuse soov on läbi kandikogude tegevuse ja kogukonnakomisjoni saada valla arendamiseks konkreetseid ettepanekuid ja lahendusi nii-öelda rohujuure tasandilt. Vähemalt nii on kirja pandud ja ka välja öeldud. Siinkohal langeb vastutus meile ehk aktiivsematele, kes on võtnud vaevaks oma sõna maksma panna, olla oma hinnangutes objektiivne ning tahtmistes suurt pilti arvestav. Vaid siis jõuab hea energia koos vajalike otsuste ja lahendustega ka nendeni, kelle hääl ehk nii võimsalt kuuldavale ei kerki.

Kõik eelnev muutub aga tühiseks kui vallavõimu juures toimetavad inimesed pidevalt vahetuvad. Ükski kogukond ei saa kasvada ilma väljastpoolt tuleva toetuse ja märkamiseta. Kui mingil hetkel õpivad osapooled oma rõõme ja muresid tundma ning liigutakse konkreetsete lahenduste suunas, võivad teed ootamatult lahku minna. Uued tahavad teha paremini, teha teistmoodi. Kõik algab justkui nullist. Mõned aktiivgrupid väsivad ja löövad käega. Ja sellest on väga kahju. Stabiilsus ja järjepidevus kõrgemalt tulevate sõnumite osas aitab meil allpool suunda valida ning vajalikke ressursse otsida. Kui puudub kindlus koostöö kestvuse, kokkulepete pidavuse ja teadmise osas, et ka päriselt kuulatakse, siis on usaldus raske tekkima. Vähem vastandumist, vähem energia raiskamist argistele muredele ja eriarvamuste klaarimisele. Meile on eeskuju vaja anda läbi pikema vaate, kaasavate ja arengut soodustavate arutelude ning ühiselt laua taga kokku lepitud lahenduste. Selleks on tegelikult ju eeldused olemas. Soovin Vainupea külarahva poolt kõigile edukat uut aastat, kus paljud mäed saavad paigast liigutatud! Püsigem terved.

Mario Luik
Vainupea külavanem

Allikas: Haljala Valla Sõnumid