NB! Koosolekule on kuulajate ja kaasarääkijatena oodatud osalema kõik huvilised.

Koosoleku päevakord:
 1. Seltsi 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Muud teemad:
  • uus lõkkeplatsi palkmööbel;
  • kabeli renoveerimistööde tegevuskava dokument;
  • külaseltsi tegemised 2020. aastal (talgupäevad, mälestusnäitus, kontserdid, teater, teenistused, Teeliste Kirikud, ühisürituste korraldamine jne);
  • ühisveevärk ja -kanalisatsioon Vainupeale;
  • Metsa matkarada läbi Vainupea;
  • kabeli korrapidajate graafikute täitmine;
  • Eugen Õisi pöördumine külarahvale;
  • muud jooksvad küsimused.
  Kellel ei ole võimalik koosolekul ise osaleda, saavad seda teha volitatud isiku kaudu!

  Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

  Lugupidamisega,
  Vainupea küla selts MTÜ juhatus