NB! Koosolekule on kuulajate ja kaasarääkijatena oodatud osalema kõik huvilised. Enne üldkoosolekut toimub kella 10.00st ühine sügisene talgupäev.

Koosoleku päevakord:
 1. Vainupea küla selts MTÜ kandidaatide ülesseadmine juhatuse liikmete ametikohtadele perioodiks 01.10.2021 – 30.09.2023
 2. Vainupea küla selts MTÜ juhatuse liikmete valimine
 3. Valimistulemuste teatavaks tegemine ja juhatuse koosseisu kinnitamine
 4. Vainupea küla selts MTÜ kandidaatide ülesseadmine juhatuse esimehe ametikohale perioodiks 01.10.2021 – 30.09.2023
 5. Vainupea küla selts MTÜ juhatuse esimehe valimine
 6. Valimistulemuste teatavaks tegemine ja juhatuse esimehe kinnitamine
 7. Liitumine Arenduskoda MTÜ`ga
 8. Informatiivsed teemad (küsimused ja vastamine):

  • 2021. aasta tegemiste ülevaade (ühisüritused, kodukokkade päev, kontserdid, pulmad, Teeliste Kirikud, sünnipäevalaste õnnitlemine, naabrivalve sektori tegevus, ehitusteema, keraamikanäitus, Metsa matkarada)
  • Vainupea kiire interneti projekti kokkuvõte
  • Vainupea kabelile uue värava paigaldamine ja suurprojekti hetkeseis
  • Vainupea külla tsentraalse veetrassi rajamise projekt koos uue puurkaevu ehitamisega
  • Vainupea rippsilla taastamise projekti kokkuvõte
  • muud jooksvad teemad ja küsimused
 9. Külavanema poolt tunnustused ja "Hea naabri" väljakuulutamine
Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

Lugupidamisega,
Vainupea küla selts MTÜ juhatus
Vainupea külavanem