NB! Koosolekule on kuulajate ja kaasarääkijatena oodatud osalema kõik huvilised. Enne üldkoosolekut toimub kella 10.00st ühine sügisene talgupäev.

Koosoleku päevakord:
 1. Metsaääre ja Kasteheina DP menetlemise hetkeseis, külaseltsi roll ja edasised tegevused
 2. Küla 440 ja kabel 130 juubeliaasta tegevuste ülevaade ja kokkuvõtete tegemine
 3. 2023. aasta tegevuste ülevaade ja 2024. aasta eesmärkides kokkuleppimine
 4. Vainupea küla selts MTÜ kandidaatide ülesseadmine juhatuse liikmete ametikohtadele perioodiks 01.10.2023 – 30.09.2025
 5. Vainupea küla selts MTÜ juhatuse liikmete valimine
 6. Valimistulemuste teatavaks tegemine ja juhatuse koosseisu kinnitamine
 7. Vainupea küla selts MTÜ kandidaatide ülesseadmine juhatuse esimehe ametikohale perioodiks 01.10.2023 – 30.09.2025
 8. Vainupea küla selts MTÜ juhatuse esimehe valimine
 9. Valimistulemuste teatavaks tegemine ja juhatuse esimehe kinnitamine
 10. Informatiivsed teemad (küsimused ja vastamine)
 11. Külavanema poolt tunnustused ja "Hea(de) naabri(te)" väljakuulutamine