NB! Koosolekule on kuulajate ja kaasarääkijatena oodatud osalema kõik huvilised. Enne üldkoosolekut toimub kella 10.00st ühine sügisene talgupäev.

Koosoleku päevakord:
 1. Vainupea küla külavanema temaatika – tagasiside külavanema vajalikkusele ning tema rolli osas Vihula Vallavalitsuselt, külavanema statuut, uued valimised
 2. Vainupea kabelisse kogudusse loomine
 3. Vainupea kabelisse uue jaala mudeli soetamine
 4. Vainupea kabeli ümbruse niitmine 2017. aastal – niitmisteenuse sisseostmine
 5. Informatiivsed teemad (küsimused ja vastamine):
  • Vainupea küla seltsi eelarve ülevaade
  • 2016. aasta suvised tegemised Vainupeal
  • 2017. aasta tegevused ja edasised plaanid
  • Suhtlus Vihula Vallavalitsusega (sh rahvaküsitlus)
  • Vainupea küla miljööväärtuslikkuse säilitamine
  • Vainupea küla arengukava aastateks 2016-2020
  • Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistööd 2016. aastal
  • Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistööd 2017. aastal
  • Vainupea kabeli reklaamtegevus
  • Vainupea naabrivalve sektori tegevuse 1 aasta kokkuvõte
  • järgmine üldkoosolek
  • muud jooksvad tõstatatud teemad ja küsimused
Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

Lugupidamisega,
Vainupea küla selts MTÜ juhatus