NB! Koosolekule on kuulajate ja kaasarääkijatena oodatud osalema kõik huvilised. Enne üldkoosolekut toimub kella 10.00st ühine kevadine talgupäev.

Koosoleku päevakord:
  1. Seltsi 2016. aasta majandusaasta aruande revisjonikomisjoni moodustamine ja kinnitamine.
  2. Vainupea kabeli 2017. aasta renoveerimis- ja remonditööde plaanide ülevaade ning vajalikes töödes ühiselt otsustamine.
  3. Seltsi 2016. aasta majandusaasta aruande, Vainupea kabeli 2017. aasta renoveerimis- ja remondi­tööde ning Vainupea küla arengukava kinnitamiseks järgmise üldkoosoleku toimumise kuupäevas ja kella­ajas kokkuleppimine.
  4. Informatiivsed teemad (küsimused ja vastamine):
    • Vainupea kabeli niitjate ja korrapidajate graafikute täitmine (mai - september)
    • 2017. aasta suvised tegemised Vainupeal
    • muud jooksvad küsimused ja tõstatatud teemad
Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

Lugupidamisega,
Vainupea küla selts MTÜ juhatus