NB! Koosolekule on kuulajate ja kaasarääkijatena oodatud osalema kõik huvilised. Enne üldkoosolekut toimub kella 10.00st ühine sügisene talgupäev.

Koosoleku päevakord:
 1. Vainupea küla selts MTÜ kandidaatide ülesseadmine juhatuse liikmete ametikohtadele perioodiks 01.10.2017 – 30.09.2019
 2. Vainupea küla selts MTÜ juhatuse liikmete valimine
 3. Valimistulemuste teatavaks tegemine ja juhatuse koosseisu kinnitamine
 4. Vainupea küla selts MTÜ kandidaatide ülesseadmine juhatuse esimehe ametikohale perioodiks 01.10.2017 – 30.09.2019
 5. Vainupea küla selts MTÜ juhatuse esimehe valimine
 6. Valimistulemuste teatavaks tegemine ja juhatuse esimehe kinnitamine
 7. Informatiivsed teemad (küsimused ja vastamine):
  • 2017. aasta suvised tegemised Vainupeal
  • 2018. aasta tegevused
  • järgmine üldkoosolek
  • muud jooksvad küsimused
Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

Lugupidamisega,
Vainupea küla selts MTÜ juhatus