Koosoleku päevakord:
 1. Seltsi 2017. aasta majandusaasta aruande revisjonikomisjoni moodustamine ja kinnitamine.
 2. Vainupea kabeli 2018. aasta renoveerimis- ja remonditööde plaanide ülevaade ning vajalikes töödes ühiselt otsustamine.
 3. Seltsi 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamiseks järgmise üldkoosoleku toimumise kuupäevas ja kella­ajas kokkuleppimine.
 4. Informatiivsed teemad (küsimused ja vastamine):
  • Vainupea külas vee kättesaadavuse parendamine (sh veetrassi rajamine);
  • Vainupea küla külavanem, Vainupea küla ja külarahva roll Haljala vallas;
  • Vainupea kabel ja Haljala kogudus;
  • Vainupea küla selts MTÜ „vabatahtliku sõbra märgise“ taotlemine;
  • 2018. aasta tegemised ja sündmused Vainupeal;
  • Vainupea kabeli niitjate ja korrapidajate graafikute täitmine (mai – september);
  • muud jooksvad teemad/küsimused.
Teie aktiivsele osavõtule lootma jäädes!

Lugupidamisega,
Vainupea küla selts MTÜ juhatus