Erateede omanikud, kes soovivad eeloleval talvel vallalt oma alalise elukohani Vihula vallas viival erateel lumetõrjet tellida, peavad esitama (toonud, saatnud postiga või saatnud e-kirjaga vald@vihula.ee) hiljemalt 15. oktoobriks 2015. aastal avalduse Vihula Vallavalitsuse kantseleisse (avalduse vormi leiab SIIT või trükitult Vihula Vallavalitsuse kantseleist või Karepa, Vergi, Vihula, Võsu ja Võsupere raamatukogudest.

Lumetõrjet erateedel korraldab Vihula vald "VIhula valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord" alusel. Täiendav info: +372 56 881 511

Allikas: Vihula valla leht (august)