NB! Erateedel lumetõrje teostamiseks peavad olema täidetud Määruses nr 54 (Vihula valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord) esitatud tingimused: Vihula valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord (kinnitatud vallavolikogu 09.02.2013 määrusega nr 54).

Nõuded taotlejale:
Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik kelle elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud taotluses (kinnitatud vallavalitsuse 25.09.2012 korraldusega nr 912) märgitud kinnisasjale :
  1. kelle elukohaks on vähemalt üheksa kuud enne taotluse esitamist rahvastikuregistri andmete kohaselt märgitud Vihula vald;
  2. kellel puudub taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevus Vihula valla ees.
Allikas: Vihula valla koduleht