Vainupea kabel / foto: Priidu Saart

Pärast mitmeid arutelusid jõuti aga otsusele võtta eelnimetatud tööde asemel ette kordades ambitsioonikam plaan. Selleks sai valdkonna spetsialistide poolt pühakoja ehitusliku seisukorra kaardistamine koos vajalike remondilahenduste väljatoomisega fookusega hoone katusele, põhikonstruktsioonidele, akendele ja läänefassaadile. Tulevikku vaadates oli ainuõige reageerida, kuna selleks on täna kohapeal positiivset energiat ja sütitavaid eestvedajaid. Haljala Vallavalitsus oli säärase mõttega igati päri ning veel enne aasta lõppu külastas Vainupead Juhan Kilumets, kes on sakraalehitiste renoveerimise valdkonna hinnatuim ekspert Eestis, ning alustas ettevalmistavate tööde planeerimisega.

Käesoleva aasta 5. veebruaril tuli juba suurem brigaad asjatundjaid kohapeale ning teostati põhjalik hoone ülevaatus koos mõõdistamistöödega. „See oli Vainupea küla jaoks ajalooline päev. Juhan Kilumetsa näol on tegemist tulihingelise valdkonna spetsialistiga ning tema kohene huvi meid aidata inspireeris tohutult. Täna toimuv on märgilise tähtsusega viimaks ellu meie suuri tulevikuplaane,“ rõhutas projekti üks eestvedajatest, Vainupea külavanem Mart Vilu. Töö viib läbi Rändmeister OÜ Juhan Kilumetsa eestvedamisel. Projekti maksumus on kokku 4080 eurot, millest 1806 eurot katab Haljala Vallavalitsuse poolt eraldatud toetus ja ülejäänu külaselts omavahenditest.

Mario Luik
Vainupea küla selts MTÜ

Allikas: Haljala Valla Sõnumid (märts 2020)