Alates kella 10st hakkas meid kabeli juurde aina rohkem ja rohkem kogunema - lõpuks olid meid kokku ca 25 inimest. Tööülesanded said järjest laiali jagatud. Ette said võetud kabeli nii suure kui ka väikese jalgvärava värvimine ja kabeli kõrval asuva laua ja istepinkide värvimine. Samuti küla keskel asuva infostendi puhastamine klambritest ja knopkatest, selle värvimine ja katmine korgist tahvlitega. Bussipeatuse seintelt tõmmati samuti klambrid ja knopkad välja. Koristati lehtedest kabeli ümbrus ning kabel ka seest, sh kellatorn. Kokku sai pandud uus tseremooniatel kasutamiseks mõeldud valge lauake ja vana pühakojast välja tõstetud.

Talgutorti mekkimas
Talgutorti mekkimas / foto: Mario Luik

Tööde lõppedes mekiti ühiselt kondiiter Pätsi vaarikatorti ning seejärel liiguti kabelisse, kus loositi kõigi talgutöödel osalejate ning koosolekule tulnud kuulajate vahel välja erinevaid auhindu (nt majalippe, mõõdulinte, kastekanne). Seda kõike mõeldes sügisesele talgupäevale kui taas Vainupea suve kokku võtvale ühiskogunemisele ja võimalusele panustajad ning kogukonna liikmeid sümboolselt esile tõsta. Vaata talgupäeva galeriid SIIT.

Tänud kõigile! / foto: Piia Reismann

Järgnes külaseltsi üldkoosolek, kus olulisemate teemadena leidsid käsitlemist liiklus- ja parkimiskorraldus Vainupeal, küla juhtimine külavanema ja seltsi koostöös, küla ehituse teemaplaneeringu koostamine ja Haljala Vallavalitsusele kinnitamiseks esitamine ning ka küla hea tava väljatöötamine ja kinnitamine külaseltsi poolt. Muud teemapunktid olid pigem informatiivse iseloomuga (nt ülevaate andmine 2018. aasta tegemistest ning järgmise aasta plaanidest seoses kabeli ja küla heakorda puudutavatest teemadest).

Tänud kõigile talgulistele ning koosolekule omi mõtteid jagama tulnud külarahvale!