Ehitustöödega soovitakse algust teha selle aasta sügisel. MTÜ juhatuse esimees Mario Luik ütles, et planeeritud tööd on esimeseks etapiks Vainupea kabeli püsimajäämise tagamisel. Kabelis soovitakse ka edaspidi jätkata koosviibimiste ja ürituste, eelkõige laulatuste läbiviimise traditsiooni. Remondi- ja renoveerimistööd näevad ette valtsplekkkatuse ühenduskohtade kontrollimist ja parandamist, kabeli tornile liite- ja katteplekkide paigaldamist, kabeli torni luukide väljavahetamist koos raamidega, altari põranda täielikku väljavahetamist ja värvimist ning ventilatsiooniaukude puurimist.

Hinnapakkumisi ootab MTÜ 27. augustiks. Täpsema info leiab www.vainupea.ee. Vainupea küla selts MTÜ on saanud Vainupea kabeli Vihula vallalt vara tasuta kasutamise lepingu alusel haldamiseks. (VT)