Vainupea küla selts MTÜ sai Vainupea kabeli haldajana Vihula Vallavalitsuselt 2015. aastaks 2 000 EUR sihtotstarbelise investeeringutoetusena, mida nüüd koos omavahendite abiga kasutakse järjekordsete remondi- ja renoveerimistööde teostamiseks. Tööde käigus parendatakse täiendavalt kellatorni ja katuse liitekohta, et vältida veekahjustustuste teket läänepoolsel seinal. Suuremaks tööks on aga kabeli põranda osaline väljavahetamine (läänepoolsest seinast ca 1,7m), samuti seinte äärest põrandalaudade väljavahetamine, põranda osaline tugevalt ning osaline kergelt lihvimine, kogu põranda ülevärvimine ning uute liistude panek.

Jooksvalt on selgunud, et ka talad on saanud kahjustada ja mädanenud. Seega muutus töö plaanitust suuremaks, kuid kõik vajalikud tööd tehakse ära.

Eelmisel aastal vahetati välja altari põrand - seega saab nüüd kogu põrand võimaluste piires ja lähtuvalt vajadusest renoveeritud. Suurimaks probleemiks on olnud just läänepoolse seina ots, kus niiskus/vesi on aja jooksul oma "töö" teinud.

Remondi- ja renoveerimistöid teostab Oto Ehitus OÜ ning omanikujärelvalvet Reiska PA OÜ. Mõlemaga jätkati koostööd, kuna eelmisel aastal sujus kõik probleemideta.