Vabatahtliku sõbra märk on kvaliteedimärgis, mis tunnustab vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust Eesti vabaühendustes ja avaliku sektori organisatsioonides. Märgi saavad organisatsioonid, mis on osalenud vabatahtliku sõbra arendusprogrammis, on vabatahtlike kaasamise põhjalikult läbi mõelnud ning vabatahtliku tegevuse hea tavaga kooskõlas korraldanud.

Vainupea küla selts MTÜ on pälvinud vabatahtliku sõbra märgise läbimõeldud ja koordineeritud vabatahtlike kaasamise eest seoses Vainupea kabeli hooldamise ja haldamisega.

Vabatahtliku sõbra märgi saanud organisatsioonide nimekiri: SIIN