Vihula vallale on ühinemisettepanekud teinud:
  • Loksa Linnavolikogu: ettepanek moodustada omavalitsusüksus, kuhu kuuluvad Loksa linn, Kuusalu vald (ei nõustunud ettepanekuga), Haljala vald (ei nõustunud ettepanekuga), Kadrina vald (ei nõustunud ettepanekuga), Vihula vald.
  • Kunda Linnavolikogu: ettepanek ühendada Kunda linn, Viru-Nigula vald, Aseri vald, Haljala vald, Sõmeru vald (ei nõustunud ettepanekuga), Vihula vald
  • Kadrina Vallavolikogu: ettepanek ühendada Kadrina vald, Haljala vald, Rakvere vald (ei nõustunud ettepanekuga), Vihula vald
Oma arvamuse valdade ühinemise kohta saab iga valla elanik avaldada järgmiselt:
  • Anda teada külavanemale või küla kontaktisikule (nimekiri lisatud) soovist oma arvamust avaldada. Külavanemate/kontaktisikute käes on küla elanike nimekiri ja küsimustik, mille palume arvamuse avaldajal omakäeliselt täita. Täidetud küsimustik tagastage külavanemale, kes toimetab selle vallavalitsusse.
  • Logida ID-kaardi või mobiil-ID-ga valla kodulehele www.vihula.ee ja täita esilehel avanev küsimustik.
  • Täita Vihula valla ajalehes olev küsimustik (vt allpool) ja toimetada see vallavalitsusse.

Küsimustikud on saadaval ka Oandu Looduskeskuses, avatud E-R 09.00-17.00, L-P 10.00-18.00
 
Kokkuvõte küsitluse tulemustest esitatakse augustikuus toimuval volikogu istungil. Küsimustikule saavad vastata kõik vähemalt 16-aastased vallakodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Vihula vallas.
 
Küsitlus läheb lukku 7. augustil kell 24.00.

Allikas: www.vihula.ee