Koosolekule on kuulajate ja kaasarääkijatena oodatud osalema kõik huvilised. Enne üldkoosolekut toimub kella 10.00st ühine sügisene talgupäev.

Koosoleku päevakord:
1. Vainupea küla 2020-2024 arengukava kinnitamine
2. Töörühmade moodustamine Vainupea küla heakorda tagavate ja kogukonda liitvate tegevuste elluviimiseks
3. Vainupea kabeli 2021. aasta remondi- ja renoveerimistöödes kokkuleppimine
4. Vainupea küla selts MTÜ liitumine Lahemaa Turismiühingu ja Arenduskojaga
5. Informatiivsed teemad (küsimused ja vastused)

 • 2020. aasta tegemised Vainupeal
  • kabeli broneeringud (laulatused jne), korrapidamine ja haldamine (niitmine)
  • kabeli remondi- ja renoveerimistööde projekti koostamine
  • kontserdid ja jumalateenistused kabelis
  • uus lõkkeplatsi palkmööbel
  • P. Toominga fotonäitus
  • küla jaanituli, muinastulede öö lõkke süütamine
  • lavastus „Jutt jumala õige“ (sh pleedid kabelisse)
  • kodukokkade päeva korraldamine
  • Tombiranna kodukohvik
  • „Metsa matkarada“ läbi küla
  • rippsilla taastamise eeltööd (RMK)
  • uued magnetid ja EHE Vainupea aroomiküünlad, küla sümboolikaga pusad
  • Vainupea külas ÜVK teenuste pakkumine
  • uus külavanem
  • lühiülevaade Karepa kandikogu tegemistest
 • 2021. aasta tegevused ja edasised plaanid
 • muud jooksvad küsimused
6. Tunnustamine, „Hea naaber“

Kui sa ei saa koosolekul osaleda, siis palume sul seda teha läbi volitatud isiku.

Lugupidamisega,
Vainupea küla selts MTÜ juhatus ja Vainupea külavanem