Lahemaa rahvuspargi külade ajaloolis-kultuuriliste paikade inventuuri abil: 1) määratletakse külade elava pärimusega paigad ning külade jaoks ajaloolis-kultuuriliselt olulised paigad, sealhulgas piirkonna kaitsekorralduses väga olulised ajaloolised lautri- ja sadamakohad, küla- ja kiigeplatsid, laevaehitusplatsid, vanimad talukohad, meremärgid ja titekivid, teised külades asuvad ajaloolis-kultuuriliselt tähtsad objektid; 2) koondatakse külade ajaloolis-kultuurilised kirjeldused, sh vaimse pärandi ja elulaadi kohta; 3) talletatakse olulisemate pärimuskandjate elava pärimuse külade paikade kohta. Tegemist on Lahemaa RP kaitsekorraldusliku alusuuringuga, vajadused on kirjeldatud Lahemaa KKK-s lehekülgedel 54 ja 198- 02: vaata SIIT.

SA Käsmu meremuuseumi ja Juminda poolsaare seltsi eestvõtmisel see töö praegu käib. On koostatud külade ajaloolised õiendid, käib ajaloolis-kultuuriliste paikade määratlemine ning kohapärimuse kogumine.

Lapsed Käsmu rannas, taamal Lemeti kivi, 1898 / foto: Edmund Russow (Aarne Vaigu erakogu)

Palun levitage infot oma külas ning andke teada, kui teie külas on täiendavat informatsiooni ajaloolis-kultuuriliste paikade kohta või erinevate lugudega seotud pärimuspaikade kohta. Juminda poolsare infot koondab Melika Kindel, Pärispea poolsaare infot Linda Metsaorg, Vihula valla külade infot Aarne Vaik. Mälumaastike projekti koordineerib Ingeldrin Aug. Saatke täiendusi või ettepanekuid oma piirkonna kontaktidele või Käsmu meremuusuemi meiliaadressile muuseum@kasmu.ee, infot tel: 53811608. Palume seda teha kuni 5. detsembrini.

9. detsembril korraldame kell 16.00 Käsmu meremuuseumis külade ajaloolis-kultuurilisi paiku käsitleva arutelukoosoleku, palume sellest osa võtta.

Lahemaa rannakülade mälumaastike materjalid leiab SIIT
. Tööversioonid kultuuriloolistest paikadest, süvainterjueeritavate nimekirja ja teised seotud materjalid üleskutses antud kontaktidelt.

Projekti "Lahemaa rahvuspargi rannakülade mälumaastikud" toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.