Kogumisringil märgitud peatuskohtades peab igaüks oma jäätmed ise üle andma või leidma inimese, kes nõustub seda tema eest tegema.

Kui kogumisauto marsruudil näidatud peatuskohta märgitud ajaks ei jõua, tuleks varuda veidi kannatust ja auto ära oodata. Varasematel aastatel on juhtunud, et mõnes peatuskohas läheb jäätmete vastuvõtmisega plaanitust rohkem aega ja seetõttu võib kavandatud ajagraafik veidi nihkuda. Kogumisauto võimalik hilinemine ei tohiks ületada poolt tundi. Peatused jäätmete vastuvõtmiseks tehakse ainult marsruudil näidatud asukohtades. Väljaspool märgitud asukohti jäätmeid vastu ei võeta, sest see lööks ajagraafiku kindlasti segamini. Jäätmeid tee äärde jätta ei ole lubatud!

Kogumisringi teenindavad kaks autot, mis alustavad oma teekonda valla erinevatest piirkondadest (vt. Marsruut 1, Marsruut 2) ja jõutakse lõpuks kogumisringi lõpp-punkti (Sagadi teerist). Üks autodest alustab oma ringi Võsupere bussipeatusest kell 8.30 ja teine Toolse bussipeatusest kell 9.00.

Kogumisringi marsruudid 02. augustil 2015. aastal on järgmised:

  • Marsruut 1 - Võsupere bussipeatus (kell 8.30) – Palmse mõisa parkla (kell 8.50) ­– Muike bussipeatus (kell 9.10) – Ilumäe keskuse teerist (kell 9.30) – Võhma bussipeatus (kell 10.00) – Tõugu bussipeatus (kell 10.20) – Tammispea bussipeatus (kell 10.40) – Eru bussipeatus (kell 11.10) Käsmu bussipeatus (kell 11.30) – Võsu bussipeatus (kell 12.10) – Koljaku, Ilumäe teerist (kell 13.00) – Võsu kooli ees (kell 13.20) - Pedassaare bussipeatus (kell 14.00) – Vergi bussipeatus (kell 14.30) – Altja kõrts (parkla ees kell 15.00) – Oandu bussipeatus (kell 15.20) - Sagadi kpl kõrval olev parkla (kell 15.40) – Sagadi teerist (kell 16.00)
  • Marsruut nr 2 - Toolse bussipeatus (kell 9.00) – Karepa bussipeatus (kell 9.30) – Rutja bussipeatus (kell 10.00) – Eisma bussipeatus (kell 10.30) – Vainupea bussipeatus (kell 11.00) – Kiva küla tähisest järgmine maja, tee ääres (kell 11.30) – Noonu bussipeatus (kell 12.00) – Karula parkla (kell 12.20) – Vihula kpl juures (kell 12.50) – Sikkani teerist (kell 13.30) – Annikvere bussipeatus (kell 14.10) – Salatse bussipeatus (14.50) - Metsiku bussipeatus (kell 15.20) – Villandi bussipeatus (15. 40) - Sagadi teerist (kell 16.00)
Ohtlike jäätmete kogumisring Vihula vallas 2. augustil 2015. aastal

Kogumisringil kogutavad jäätmed: kasutatud õlid ja õlijäätmed, õlifiltrid ja -pakendid, värvi-, liimi- ja lakijäätmed sh. nendega määrdunud töövahendid ning pakendid, lahustid, vanad akud ja akuvedelikud, kemikaalid, kasutamata jäänud või aegunud ravimid, patareid, taimekaitsevahendid, elavhõbe või elavhõbedat sisaldavad jäätmed, päevavalguslambid, elektroonikajäätmed (külmikud, telerid, arvutid). Elektroonikajäätmed peavad olema üleandmisel komplektsed! Samuti saab kogumisringil ära anda sõiduautode vanarehve.

VASTU EI VÕETA JÄÄTMEID, MIDA EI OLE NIMETATUD EELNEVAS LOETELUS!

Teave kogumisringi kohta avaldatakse ka Vihula valla koduleheküljelt www.vihula.ee. Elanikelt kogutavate ohtlike jäätmete käitlust finantseerivad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vihula Vallavalitsus. Ettevõtted, kelle valduses on ohtlikke aineid sisaldavaid jäätmeid, peavad nendest vabanemiseks pöörduma otse, mõne ohtlike jäätmete käitlemise õigust omava ettevõtte poole ja leppima kokku aja, koha ja tingimused nende üleandmiseks. Jäätmete transpordi- ja käitlemisega seotud kulud kannab jäätmeid üleandev ettevõtte.

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Sulev Kiviberg´ilt
Kontakt: e-post: sulev.kiviberg@vihula.ee, tel: 3258643 või 5051127

Ragn–Sells AS Ida Regiooni sorteerimisjaama juhataja: Paavo Palmet, tel: 5175952

Järgmine ohtlike jäätmete kogumisring toimub 7. augustil 2016. aastal!

Allikas: Vihula vald