Postitused sildiga 'kogumisring'.
Mario Luik  •  17. juuli, 2015

Ohtlike jäätmete kogumisring

Vihula Vallavalitsus teatab, et 2. augustil 2015. aastal toimub järjekordne ohtlike jäätmete kogumisring Vihula valla haldusterritooriumil, mille käigus saavad valla elanikud ja suvekodude omanikud tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid. Loe lisaks