Alates 2014. aasta kevadest on Eesti kõige mereäärsemat pühakoda haldamas Vainupea küla selts MTÜ. Meie peamisteks eesmärkideks on olnud aidata kaasa kabeli püsimajäämisele läbi vajalike remondi- ja renoveerimistööde teostamise ning kabeli uste avatuna hoidmine kõigile huvilistele nii lähemalt kui ka kaugemalt. Täna toimuvad pühakojas küla kogukonna ja külaseltsi kogunemised, erinevad kontserdid ning ülestõusmispüha- ja jõulujumalateenistused. Samuti abielude registreerimised ja laulatused – meie juures saab kristlike laulatuste kõrval läbi viia ka ilmalikke abielude registreerimisi. Võtame pühakojaga aktiivselt osa Kirikute Öö ja Teeliste Kirikute programmidest. Tuleb rõhutada, et kõik eelnev on olnud võimalik tänu küla kogukonna liikmete endi panusele. Kindlasti ei ole kabeli pidev puhtana hoidmine ning korrektselt niidetud kabeliaed ja selle ümbrus aastast aastasse sündinud lihtsalt sõrmenipsust.

Meie romantiline ja hubase atmosfääriga rannakabel on läbi aja olnud inimeste poolt armastatud ning hoolitsetud. Annetuste toel on ära tehtud palju erinevaid pühakoja remonditöid ning kabel on osaliselt ka taassisustatud.  Näiteks 2016. aasta kevadel läks kabelist jäljetult kaduma sinna 2004. aastal sisse pühitsetud kunagi Eismalt pärit meistri Parnauli poolt tehtud vana kaljase mudeli koopia. Juba aasta hiljem randus uus laevamudel tänu lahketele annetajatele taas Vainupeal. Viimase nelja aasta jooksul on kabel saanud uued kellatorni luugid, korrastatud on pühakoja katust, viimistletud ning värvitud on kabeli põrandat (sh on põrand ka osaliselt välja vahetatud) ja seinu. Uksele on paigaldatud tuntud sepa Heigo Jelle poolt eritellimusena sepistatud metallväravad.

Käesoleva aasta sügisel saime kabelile ette uue ukse – võimaluste piires renoveeriti ja kasutati ära olemasolevat (nt lengid ja framuug), Projekti maksumuseks kujunes 6 000 eurot, mille tasusime jooksvalt kogunenud annetustest. Kokkuvõtvalt on armsad pulmalised, Vihula Vallavalitsus, Kultuuriministeerium ja paljud meie head sõbrad ning külalised nelja aastaga ligikaudu 30 000 euroga eelnevate tööde osas oma õla alla pannud.

Vainupeal korraldatavate sündmuste osas oleme proovinud hoida avatud meelt. See on toonud meile külla väga palju huvitavaid inimesi ja ettevõtmisi. Sellel suvel toimusid pühakojas „Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused“ filmivõtted. Varasemalt on kabelis filmitud 2015. aastal Indrek Hargla poolt kirjutatud Eesti seriaali "Protsess" neljanda episoodi mõned stseenid.

Sadade külaliste tänusõnad ning positiivne tagasiside meie tegemistele kinnitavad, et oleme liikunud ja ka liikumas õiges suunas. Inimesed üle Eesti peavad Vainupea kabelit oluliseks – see inspireerib ja innustab meid kõiki!

Head,
Mario Luik

Allikas: Koguduse leht (september 2017)