Mis ajendas Teid looma sellist vahvat ettevõtmist?

Esmalt tänan Teid säärase võimaluse eest Vainupea kabelit kõigile huvilistele tutvustada! Meie külaselts sai loodud eesmärgiga aidata kaasa kabeli püsimisele ning seeläbi soodustada kabeli aktiivset kasutamist nii abielutseremooniate läbiviimiseks kui ka erinevate ürituste korraldamiseks. Täna on meil muude tegemiste kõrval südameasjaks jooksvalt kabelis erinevate remondi - ja renoveerimistööde teostamine. Antud ettevõtmine on olnud aga igas mõttes edukas, kuna see on liitnud kogukonda ning toonud Vainupeale palju uusi sõpru lähemalt ja kaugemalt, kellele meie tegemised väga korda lähevad. Siinkohal pean oluliseks tänada kõiki, kes on aastate jooksul andnud oma panuse kabeli uste avatuna hoidmiseks!

Kas kabeli haldamisel on tuntav ka kohaliku valla abi või toimub kõik eraannetuste toel?

Vihula Vallavalitsus on meie lühikese tegutsemisaja jooksul olnud meile väga suureks toeks – seda nii investeeringute kaasfinantseerimise läbi kui ka nõuandja rollis. Paljuski on see tingitud meie enda aktiivsusest ja motivatsioonist, mille tulemusel on vald leidnud endale usaldusväärse ning toreda koostööpartneri. Olime näiteks Vihula valla „Aasta Tegija 2014“ tunnustuse üks nominent. Kindlasti ei ole vähem tähtsad kõigi nende noorpaaride tehtud annetused, kes on just meie juurde tulnud oma abielutseremooniat läbi viima. Kokkuvõttes oleme aga tänulikud iga annetuskasti poetatud sendi ja kabeli külastuse eest, mis innustab meie vabatahtlikkuse alusel tegutsevat liikmeskonda valitud teed jätkama.

Vainupea kabel / foto: Kadi Ummik

Palun iseloomustage kabeli kasutamisvõimalusi ning kui populaarne on kabel noorpaaride seas olnud?

Mere kaldal asuv romantiline rannakabel sobib tähtsaks päevaks kõigile nendele, kes hindavad lihtsust ja mereäärse looduse ilu. Vainupea kabel mahutab maksimaalselt kuni 100 inimest, istekohti jagub ligikaudu 80-le külalisele. Kabeli muudab paljudele atraktiivseks asjaolu, et meil ei tegutse seal kogudust. Nii saab kabelis kristlike laulatuste kõrval läbi viia ka ilmalikke abielude registreerimisi. Anname noorpaarile üle korrastatud kabeli – ise tuleb aga leida tseremooniameister või kirikuõpetaja. Täiendavalt on võimalik tellida pulmamuusika esitamist. Vainupea kabel on läbi aja olnud noorpaaride seas väga populaarne ja soovitatud. Viimasel kahel suvel on meie juures tseremooniaid toimunud kokku 23. Märtsi alguse seisuga on aga 2016. aasta suveks tehtud broneeringute arv juba 18. Ees ootab tegus ja rõõmurohke suvi! Loodame samas taktis ka järgnevatel aastatel jätkata.

Liisa ja Tõnis (2014) / foto: Meriken Nikker

Kuidas Vainupea kabeli ja selle kasutamisvõimaluste kohta rohkem infot leida?

Kogu info leiab koos broneeringute kalendri ja kontaktidega üles meie kodulehelt Vainupea kabeli alamlehe alt – www.vainupea.ee/kabel. Tean, et kabelis toimuvad ka mitmed teised sündmused. Palun kirjeldage neid samuti. Meil on teiste kõrval olnud au võõrustada järgmisi artiste ja laulukoore: Tõnis Mägi, Jaagup Kreem, Jää-äär, Alen Veziko, Marilin Kongo, Bonzo, Forest Kämp, Taavi Immato, Kammerkoor Solare, Kadrina Segakoor, TMS Türnpu Meeskoor, noored saksofonist jpt. Igal aastal toimub talvel kabelis jõulujumalateenistus. Samuti loodame jätkata jõulukontserdi korraldamise traditsiooni koostöös Veronika Portsmuthi juhendatava naiskooriga Vero Vocale. 2015. aastal liitusime Teelised Kirikud liikumisega, millega tahame ka järgnevatel aastatel juuli ja augusti pühapäevadel hoida kabeli uksed huvilistele avatuna.
Laulatus 2014 / foto: Rene Riisalu

Kui nüüd tänane Äripäeva lugeja on homne noorpaar, kellel tekkis soov Teie juures oma abielutseremoonia korraldada, siis kas 2016. aasta suve kalender annab selleks veel lootust ?

Jah, kindlasti annab. Soovitame esimesel võimalusel vaadata broneeringute kalendrit meie kodulehel ning sobivate kuupäevade ja kellaaegade osas ühendust võtta. Kuulutan siinkohal avatuks ka järgnevateks aastateks broneeringute tegemise võimaluse. Kohtumisteni!

Intervjueeris: Tiia Tamberg (Südamemaja)

Allikas: Äripäeva Pulmaleht (märts 2016)