Postitused sildiga 'kanalisatsioon'.
Mario Luik  •  09. okt, 2020

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020-2031

ÜVK AK avalik väljapanek toimub 5. oktoobrist kuni 26. oktoobrini.  Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada Haljala Vallavalitsusele kirjalikke ettepanekuid, kas digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile haljala@haljala.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressidel Mere tn 6, Võsu alevik, 45501 või Rakvere mnt 3, Haljala alevik, 45301. Loe lisaks
Mario Luik  •  27. juuli, 2020

ÜVK teenuste koosolek külarahvale

Külarahvas on kutsutud osalema pühapäeval, 2. augustil toimuval ÜVK (ühisveevärk ja -kanalisatsioon) teenuste pakkumist Vainupeal tutvustaval koosolekul. Küsimustele vastab  vallavanem Ivar Lilleberg. Loe lisaks