Haljala Vallavolikogu kiitis 29.09.2020 heaks Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 (ÜVK AK) ja finantsanalüüsi ning suunas avalikule väljapanekule.

ÜVK Arengukava koos lisafailidega on leitav SIIN!

Haljala valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2020–2031 kohta avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute arutamiseks korraldatakse avalik arutelu  28. oktoobril 2020, kell 19:00 Võsu rannaklubis ja 29. oktoobril 2020, kell 19:00 Haljala rahvamajas. Kui ettepanekuid ei laeku avalikku arutelu ei korraldata.