Kodukant pakub märgi taotlejatele:

  • asjatundlikku kõrvalpilku olukorra analüüsimisel
  • soovitusi vabatahtliku tegevuse korralduse läbimõtlemiseks ja arendamiseks
  • tunnustust vabatahtlike kaasamise parandamise jõupingutustele
  • senisest suuremaid võimalusi organisatsiooni tutvustamisel vabatahtlikele

Vabatahtliku sõbra märk on kvaliteedimärgis, mis tunnustab vabatahtlike kaasamise head taset ja professionaalsust. Märgi saavad organisatsioonid, mis on osalenud vabatahtliku sõbra arendusprogrammis, on vabatahtlike kaasamise põhjalikult läbi mõelnud ning vabatahtliku tegevuse hea tavaga kooskõlas korraldanud. Rohkem infot vabatahtliku sõbra märgi kohta leiab siit. Tänaseks päevaks on märgis välja antud 38 ühendusele.

Vabatahtliku sõbra märgis

Kuidas taotleda vabatahtliku sõbra märki?

Esmalt täidab vabaühendus sooviavalduse ja küsimustiku, misjärel külastab hindaja hetkeolukorraga tutvumiseks vabaühendust ning vestleb töötajate ja vabatahtlikega. Analüüsi tulemusena antakse taotlejale tagasisidet ja soovitused vabatahtlike kaasamise edendamiseks. Kui olukorra parendamiseks vajadust ei ole, siis on võimalik kohe edasi liikuda hindamise juurde.

Kui ühiselt leitakse, et hindaja soovitused on aktuaalsed, siis koostab vabaühendus oma võimalusi arvesse võttes arendustegevuste plaani ning viib selle kokkulepitud aja jooksul ellu. Liikumine Kodukant pakub vabaühendusele tuge ja nõustamist. Taotleja esindaja lisatakse Facebooki gruppi, kus on võimalik teiste vabaühendustega kogemusi vahetada ja hindajatelt nõu küsida. Vajadusel otsitakse võimalusi ka asjakohastel koolitustel osalemiseks.

Pärast arendustegevuste elluviimist vaatab hindaja tulemused üle ja Liikumise Kodukant korraldatud hindajate koosolekul tehakse otsus märgi väljaandmise kohta.

Vabatahtliku sõbra märgi väljaandmisel sõlmib Liikumine Kodukant vabaühendusega kirjaliku kokkuleppe, milles määratletakse märgi kasutamise kord ja tingimused. Märk antakse välja tähtajatult, kuid vabaühendus kohustub korra aastas andma Liikumisele Kodukant ülevaate oma olukorrast, arengutest ja edasistest plaanidest. Liikumine Kodukant avaldab kehtivate märkide andmebaasi ja märgi saanud vabaühenduste tutvustused Vabatahtlike Väravas.

Liikumisel Kodukant on õigus vabaühenduselt märk ära võtta juhul kui selgub, et vabatahtlike kaasamine ei toimu enam kokkulepitud tasemel või ühendus ei anna iga-aastaselt Liikumisele Kodukant informatsiooni olukorra kohta.

Lisainfo: www.vabatahtlikud.ee