Käesolev Vainupea küla seltsi 24. detsemberil 2013. aastal valminud koduleht on loodud eelkõige eesmärgiga jagada nii seltsi liikmetele, Vainupea küla elanikele kui ka avalikkusele igakülgset teavet Vainupea küla selts MTÜ tegevuse kohta. See kätkeb endas muuhulgas erinevate eesseisvate ja toimunud ürituste kohta informatsiooni kajastamist, jäädvustatud pildimaterjali esitamist ning seltsi tegevust reguleerivate dokumentide operatiivset väljatoomist huvitatule tutvumiseks. Lisaks hakkab koduleht täitma ka külaelanikele olulisele info vahendaja rolli üldist küla heaolu ja tulevikku silmas pidavate uudiste edastajana. Vastava info edastamise operatiivsus sõltub otseselt külaelanike enda aktiivsusest ja huvist aktuaalselt informatsiooni levitada.

Vainupea küla kodulehe administraatoriks on Vainupea küla seltsi juhatuse liige Mario Luik. Ettepanekud ja märkused kodulehe jooksvalt paremini loetavaks muutmiseks ning informatsiooni ülespanekuks on oodatud e-mailitsi marioluik (ät) gmail.com.

Häid jõule ja elamusterohket uut aastat soovides,
Mario Luik