Kümme aastat MTÜ-d Vainupea Küla Selts eest vedanud ja viimased neli aastat ka külavanema ülesannetes olnud Mario Luik esitas omal soovil tagasiastumise avalduse. Viiendat aastat küla püsielanik Sigrid Nuutre seadis üles oma kandidatuuri ning osutus ka ühel häälel valituks.

Värske külavanem rääkis, et küla käekäik läheb talle püsielanikuna väga korda ning külavanemana tahab ta tähelepanu pöörata just sellele, et Vainupeal oleks peredel mugav aasta ringi elada. Suurematest projektidest tõi Sigrid Nuutre esile näiteks ühistranspordi tõhusamaks muutmise​, aga ka Vainupea–Eisma kergliiklustee. "Suurte ideede elluviimisel saavad ka väikesed külad ise palju ära teha, näiteks kandikogude kaudu. Tahaksin, et Vainupeal oleks võimalik elada aastaringselt nii, et peres ei peaks olema mitu autot," rääkis külavanem.

Haljala vallavolikogu on tema hinnangul seni olnud pigem Haljala- ja Võsu-keskne, aga rohkem tuleks kuulata ka väiksemaid külasid. Nuutre rääkis, et on juba praegu võtnud ühendust vallaametnikega ning kutsunud neid Vainupeale külla. "Minu sooviks ei ole vinguda, tahan leida vallaga koostöökohti ja uusi võimalusi külaelu arendamiseks."

Senisest külavanemast Mario Luigest jäävad Nuutre sõnul maha suured kingad, mis ta püüab vääriliselt täita. Kindlasti soovib ta, et Vainupeal jätkuks sündmusi, sest sealne kabel on suveperioodil hinnatud kontserdipaik, üht-teist toimub ka külmemal ajal. Lisaks plaanib Sigrid Nuutre aga esile tuua just püsielanikke puudutavad probleemid.

Allikas: Virumaa Teataja