Vainupea küla selts MTÜ poolt ellu viidava projektiga kingitakse Eestile Lahemaa rahvuspargi külje all asuva rannaküla Vainupea elu ja olu pildis läbi ajaloo. 2018. aasta augustis korraldatakse kogukonnale ja kõigile huvilistele külarahva käest ning arhiividest kokku kogutud ja digiteeritud fotomaterjalide tutvustamine. Materjal saab sündmuse järgselt lisatud tutvumiseks ka küla kodulehele. Projekti raames soetatakse kaasaegne esitlustehnika digiteeritud fotomaterjali presenteerimiseks – projektor, esitlusekraan ja kõlarite komplekt. Esitlustehnika võimaldab külaseltsil varasemaga võrreldes pakkuda sisult mitmekesisemat iga-aastast sündmuste programmi ning märkimisväärselt parendada kogukonna liikmetevahelist informatsiooni vahetu edastamise audiovisuaalset kvaliteeti. EV100 raames teostatava projekti tulemusena kasvab Vainupeal kogukonnana toimimise võimekus – tõstetud on külaseltsi poolt küla kogukonna eestvedamise ja kogukonna liikmete kaasamise efektiivsust. 2018. aastal saab Vainupea küla 435-aastaseks ja Vainupea kabel 125-aastaseks.

Äsja lõppenud Kogukondade EV100 taotlusvooru raames jagus toetust 73 algatusele, tähistamaks meie riigi juubeliaastat. Projektide toel valmivad või saavad lisaväärtust kümned külakeskused, tähistatakse kohalike kultuuritegelastega seotud paiku, antakse välja trükiseid jne. Huvi taotlusvooru vastu oli suur kogu Eestis, kuid toetust jagus vaid seitsmendikule esitatud projektidest. Taotlusvooru menetleja Inga Kalvist ütles, et pingereas tõusid ettepoole paremini läbimõeldud ja kogukonda rohkem kaasavad projektid. Maakondade lõikes olid kõige edukamad taotlejad Harjumaal (12 toetatud projekti) ja Saaremaal (9 toetatud projekti). Kokku esitati 484 rahastustaotlust ja toetuse saajaid oli kõigis maakondades.

Taotlusvooru info: Kodukant
Pressiteade: Kodukant