Endine külavanem Mart Vilu põrutas: «Selline monstrum Vainupea külasse mitte mingil juhul ei sobi. Selle hoone kõrgus on sama, mis Rakvere linnavalitsuse Targal Majal. See on uskumatu.»

Jacque Baumer on lubanud, et talli tuleb kõigest viis kuni kaheksa hobust. «Aga miks on plaanitud see hoone vähemalt 50 hobusele, kui süveneda projekti?» küsis Vilu retooriliselt.

15. juunil toimus Vainupea kabelis Haljala valla korraldatud hea tahte kaasamiskoosolek, kus Baumerid külaelanikele projekti selgitasid. Vilu märkas, et tallihoone lae alla on projekteeritud sööda allalaskmise koht. Tema hinnangul ei hakka sealt heina ja põhku tulema mitte viiele hobusele, vaid tervele karjale.

«Jacque Baumer ei räägi eesti keelt. Ma tõusin kabelis püsti ja ütlesin ta eestlasest abikaasale, et minge altari ette ja pange käsi piiblile ja öelge, et see tall jääb tõepoolest viiele hobusele. Ta vaatas mulle tigedalt otsa ja ei läinud,» meenutas Vilu.

«Need hobused hakkavad ratsutama mööda Lahemaa rahvusparki, pööravad selle oma kapjadega segamini. Seal on saja-aastased samblikud. Need taastuvad veel sada aastat,» rääkis Vilu.

«Sinna juurde tulev linnak on omaette teema. Need majad, mis sinna kõrvalkinnistule tahetakse ehitada, on ju sisuliselt keldrikorrusega kolmekordsed. Sinna kõrvale planeeritakse ka tiigid. Minu arvutused näitavad, et ainuüksi pinnase äravedu oleks 200 autokoormat. See kõik ei sobitu Vainupea rannakülla.»

Vilu ei usu, et hobusetall koos kõrvalhoonetega võiks valmida nii odavalt, kui Baumerid seda lubavad – vähem kui miljoni euro eest. «Kust see raha saadakse? Ma olen ka endine ehitaja ja teinud eelarveid,» väljendas mees pahameelt.

Baumeritele kuuluvad Vainupea külas Metsaääre ja Kasteheina kinnistu. Kerkiv hobusetall koos kõrvalhoonetega jääks Mart Vilu Metsaala talust kõigest 100–150 meetri kaugusele.

Hobusetalli detailplaneeringu eelnõu kohta saatsid Vainupea inimesed 16. augustil Haljala vallale ühispöördumise. Sellel oli 112 allkirja 47 kinnistuga seotud inimestelt.

Ehkki külaelanike sõnul juhtis allkirjade kogumist Heldur Veidenbaum, kes on praegu Rakvere linna ehituse peaspetsialist, ta ettevõtmist eriti kommenteerida ei soovi.

«Minul puudub volitus ja õigus antud ühispöördumisele allakirjutanuid esindada. Kõikides teid huvitavates küsimustes, sealhulgas allkirjastatud pöördumine, palun pöörduda vallavalitsuse poole. Kohalikul omavalitsusel on kohustus menetleda dokumente, vastata pöördumistele ja teabenõuetele,» rääkis Veidenbaum napisõnaliseks jäädes.

Mida siis ühispöördumine endas sisaldab? «Kirjas esitatakse vallavalitsusele ja -volikogule ettepanek detailplaneeringut mitte vastu võtta ega kehtestada,» selgitas valla arendus- ja kommunikatsioonijuht Kent Kerner. Tema sõnul on samasisulise kirja vallale edastanud veel 11 inimest, kellest kolm kirjutasid alla ka eelnevale kirjale.

Mitte kõik külaelanikud ei ole Baumerite ettevõtmise vastu. Toetuskirju hobusetalli kohta on vallavalitsus saanud kuuelt inimeselt, kes on külas seotud nelja kinnistuga. «50 kinnistu omanikud Vainupeal ei ole alla kirjutanud 16. augusti seisukohakirjale ega teadaolevalt edastanud valda ka eraldi kirja,» jätkas Kerner.

«Samuti on oluline välja tuua, et vallavalitsus ei ole kontrollinud allakirjutanute elukohta, seega räägib vallavalitsus pöördumistele allakirjutanutest kui kinnistute omanikest või kinnistutega seotud isikutest, mitte otseselt elanikest, keda rahvastikuregistri kohaselt on Vainupea külas 49,» lisas Kerner.

Üks nendest, kes erapooletuks jäi, on Jõekalda kinnistu omanik Valdek Haugas, ehkki Heldur Veidenbaum helistas talle ja küsis allkirja. «Mina ütlesin, et mina ei anna allkirja, sellepärast et mina ei tea sellest asjast nii palju, et millegi vastu olla,» meenutas Haugas.

«Pooliku info pealt tekitati külas tõsine vastasseis,» ütles Haugas allkirjade kogumise kohta. Tema sõnul köeti inimesi üles väitega, et Vainupeale tuuakse sada hobust. «Selline käitumine on lausa pahatahtlik,» sõnas ta.

Haugas on Jacque Baumeriga kokku puutunud ja suhelnud. «Igati arukat juttu ajab inimene. Mina küll ei näe, et temal mingisugust hälbelist käitumist oleks,» ütles mees.


«Need hobused on siin külas olnud juba aastaid. Baumeritel on siin üks koppel, kus hobused suvel on ja mida ma olen ka oma laste ja lastelastega vaatamas käinud. Ja iseenesest hobune külas ei ole Eesti tingimustes mitte midagi erilist,» rääkis Haugas.

Allkirja Baumerite hobusetalli vastu ei andnud ka praegune Vainupea külavanem Mario Luik, kes paikneb hooajaliselt Vanakõrtsi talus. «Külavanemana ma ei soovinud ega tahtnud võtta nii jäika seisukohta. Olen protsessis algusest peale üritanud tasakaalustava jõuna osapooli ühe laua taha kokku saada,» selgitas ta.

Luik ütles, et Vainupeaga seotud kogukond on umbes 250 inimest, kuid püsivalt paiksena elab külas ligikaudu 30 inimest.

Luige sõnul oleks Baumerite tall koos abihoonetega väiksem kui näiteks Arma hipoteraapia- ja ratsakeskus, mis paikneb samuti Haljala vallas. «Arma on hobuste arvu mõttes nagu Koljat. Väike Taavet on selles võtmes Vainupeale planeeritud, kuid see ei vähenda muret tekitavate aspektide tähtsust – esialgne plaan on näinud ette väga mastaapset hoonestust võrreldes üldise küla arhitektuurilise ilmega,» rääkis külavanem.

Endise külavanema Mart Vilu sõnul tuleb algatada uus detailplaneering. Tema sõnul võiks lahenduseks olla see, kui Baumerid rajaksid hobusetalli Karulasse, kus neil on samuti maatükid.

Virumaa Teataja küsimusele, kas Baumerid teevad hobusetalli kellegi teise jaoks, vastas Vilu: «Aga mis see saab olla?» Suhted on ilmselgelt halvad. Juba on Baumerid esitanud Vilu kohta kaebuse politseile. Vilu on ähvardatud ka võlanõudekirjaga.

«Kas Vainupea saab hobusetalli rajamise läbi oligarhide Mekaks? Nii on väidetud? See on nii meelevaldne mõttekäik ja näitab hästi, kui keeruline on arvamuste paljususe keskel säärast teemat menetleda. Tahan uskuda, et inimesed lähenevad ikka mõistlikult. Võibolla on Eesti kontekstis laual suured plaanid, aga see, et keegi oligarh on asja taga, on küll õhust võetud,» rääkis Mario Luik.

Külavanema hinnangul rahunes olukord mõnevõrra 16. septembril Vainupea Küla Seltsi sügisesest üldkoosolekust. «See, et kodurahu heas mõttes saabus, ei tähenda, et probleem oleks maas. Üritame kainelt läheneda sellele olukorrale. Pall on täna valla väravas,» ütles ta.

Allikas: Virumaa Teataja