Vainupea külavanem Mario Luik
Vainupea külavanem Mario Luik / foto: Katrin Kivi

Mis sind ajendas oma kandidatuuri üles seadma?

Olen Vainupea külaseltsi tänaseks eest vedanud ligemale kaheksa aastat. Selle aja jooksul olen õppinud tundma meie küla inimesi, olusid ning tervikuna siinseid vajadusi ja ootusi. Paralleelselt külavanema rollis tegutsemine tundus loomulik. Ka kaasamõtlejad nägid selles väga loogilist ja külale kasulikku sammu. Teisalt. Lootsin väga, et kohapeal leidub inimene, kellel oleks energiat, tahtmist ja loomulikult ka aega ise külavanemana vastutust kanda. Kui täna veel sellist inimest ei leidunud, siis ehk mõne aja pärast. Tiitlid on toredad, kuid rohkem meeldib mulle tegutseda ja koos olulist korda saata.

Mida külavanemaks olemine Sulle tähendab?

Olen mulle antud usalduse eest tänulik. See tähendab eelkõige vastutuse kandmist. Inimesed vaatavad sinu poole ja ootavad, et leiad lahendusi ja viid need ka ellu. Külaseltsi loomisest alates olen koos kogukonnaga teinud külaelu arendamisel sihipärast tööd. Julgen väita, et palju head oleme ära teinud ja sama palju saab veel ära teha. Seega ei ole suures plaanis minu jaoks tegevustes midagi muutunud. Jätkame oma seniseid ettevõtmisi ja liikumist järjest tugevama kogukonnatunde saavutamise suunal. Pean viimast väga oluliseks.

Mida arvad sellest ideest, et igal külal võiks olla oma külavanem?

Kui külas tegutsevad paiga arengu ja kogukonna huvide eest seisvad teotahtelised inimesed, siis minu arvates peaks laskma neil seda teha. Seda sõltumata tegutsemise nö ametlikust vormist – külavanem, külaselts, aktiivgrupp vms. Eks see on jällegi usalduse küsimus. Liiga palju tundub olevat näiteid, kus uued tulijad peavad õigeks vanadest olijatest üle sõita. Suurte ideede taha peidetakse erahuvisid ja varjatakse tegelikke ambitsioone. See muudab inimesed põhjendatult kahtlustavateks, kinnisteks ja vähem koostööaltiks. Toimub vastandumine.

Siinkohal mõistan külavanema rolli tähtsust ja vajadust külaelanike silmis. Külavanem on ajast aega olnud oma küla sees üles kasvanud tubli mees või naine. Tema kindlasti ei keera mingit jama kokku ja seisab omade eest kuni lõpuni välja. Proovin siinkohal olla teistele innukatele eeskujuks. Ka mees nö väljast, saab tulla ja saab olla omaks võetud korraga kõigi kogukonna liikmete poolt.

Tulles tagasi Vainupea küla juurde, kuidas külal üldse läheb?

Meil läheb Vainupeal väga hästi. Saan nii öelda, kuna liigume edasi teadlikult ja tasakaalukalt. Külaselts toob aktiivsemad igal aastal kolmel üldkoosolekul kokku, kus saame muresid ja rõõme jagada. Tegutseme üksnes ja ainult avalikes huvides. Kõigil meist on igal hetkel võimalus sõna võtta ja omi seisukohti avaldada. Suurimaks rõõmuks on teadmine, et meil on kohapeal niivõrd toredad inimesed, kellele läheb küla käekäik korda. Kes panustab rohkem, kes vähem. Eelneval ei ole vähemalt minu silmis tähtsust kui inimesel on südames Vainupea oma kindla koha leidnud. Teatud teemadel ollakse mõnikord ka eri meelt. Käib seegi külaelu juhtimisega kaasas. Oluline on seejuures avatud suhtlus. Innukamad kaasteelised annavad vajalikku energiat, et kõigi oma tegevuste kõrval jõuaksin meie küla lippu kõrgel hoida.

Suurimaks väljakutseks pean pidevalt muutuvas maailmas tahtmist ja oskusi säilitada olemasolevat võimalikult ehedal kujul, kuid seejuures mitte tagurlikuks jäädes. Oleme Vainupead viimastel aastatel väga aktiivselt tutvustanud ja kõiki lahkelt külla kutsunud. Väga oluline, et me seejuures oma päris näo säilitame ning ümbritseva keskkonna nö tarbimist ise juhime.

Mis eesmärgid oled endale seadnud seoses uue positsiooniga Vainupeal?

Kaks peamist teemat on Vainupeal minu jaoks kogukonna ühtsustunde tõstmine ning inimeste omaalgatuse soodustamine. Meie kogukonnas on veel palju neid inimesi, kes erinevatel põhjustel ühisüritustele ja aruteludele ei ole jõudnudki. Külavanema rollis on üleskutse kaasa löömaks ehk senisest kõlavam. Ega kellegi privaatsust ei tahagi häirida. Suur väärtus on see kui omasid inimesi teatakse ja ka lähemalt tuntakse. Teisel juhul pean silmas töörühmade moodustamist erinevate valdkondadega tegelemiseks. Aastatega on töölauale palju sisukaid ülesandeid tekkinud. Üksi neist jõud üle ei käi. Kaasamine ja tunnustamine aitavad koos tugevamaks kasvada.

Mitmete suuremate eesmärkide seast pean oluliseks välja tuua Vainupea küla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni väljaarendamist, kiire interneti külla toomist, Vainupea teemaplaneeringu kinnitamist valla üldplaneeringusse, uue arengukava kinnitamist ning Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistööde teostamist. Vainupea küla koos kõige seal toimuvaga inspireerib kohapeal tegutsema või siis eemalt kaasa mõtlema. Liigun koos teistega paari aasta peale ette mõeldes tarmukalt edasi. Annan endast seejuures nii palju kui oskan ja jõuan.

Allikas: Haljala Valla Sõnumid