Kiire interneti infotund Vainupeal
Kiire interneti saamise eesmärgil peetud koosolekutega alustati eelmise aasta jaanuaris / foto: Jaanus Nuutre

"Möödunud aasta esimestel päevadel sain Vainupeal kokku Networks OÜ esindajatega ja panime paika plaani valguskaabli maasse kaevamiseks," rääkis Vainupea külavanem Mario Luik. "Positiivne toetusotsus juurdepääsuvõrkude rajamise riikliku meetme kaudu tähendas 18-le majapidamisele Vainupeal kiire interneti tuppa toomist."

Ta lisas: "Läbi küla projekteeritud ning paari kuu jooksul rajatud valguskaabli põhitrassi said lõpuks nii-öelda karbi tuppa aga koguni 44 majapidamist, lisaks on kaablid liitumiseks veetud ligemale 30 kinnistu piirini. TELIA on oma teenustega kaablile juba peale tulnud, Tele2 teeb seda lähikuudel samuti."

Külavanem leidis, et projekti eduka teostuse tagas operatiivne ja usaldusväärne suhtlus külavanema, kogukonna liikmete ja töö teostaja vahel alates tööde planeerimisest kuni viimaste kaablite keevitamisteni.

„Kiiret internetiühendust on Vainupeale juba aastaid oodatud," tunnistas Luik. "Tänu vallavalitsuse üleskutsele õnnestus ühe laua taha istuda meestega, kes olid motiveeritud meie piirkonnas töid ette võtma. Ei olnud teist võimalust kui end taotlejale maha müüa perspektiiviga kogu küla valguskaabliga katta. See ka õnnestus ja esitatud projekt leidis rahastust. Networks OÜ tiimist kujunes välja suurepärane koostööpartner, kellega oli lust kogu aasta jooksul koos toimetada," lisas ta.

Networks OÜ juhatuse liige Viljar Pipenberg loodab Vainupeal teostatud projekti näitel teisigi Lääne-Virumaa külasid ja asulaid innustada. "Saime vajalikku kogemust ja õppisime, kuidas nii aktiivse kogukonna, vallavalitsuse kui ka ametkondadega suhelda ning töid lahedasti planeerida,“ nentis Pipenberg.

Ka vallavanem Ivar Lilleberg kiidab tegijaid saavutatud tulemuste eest, „Ellu viidud projekt on heaks eeskujuks kõigile teistele. Tegemist on inimeste endi võiduga, kus vallavalitsus aitas osapooled kokku viia, kuid suur töö tehti koostöös ise kohapeal ära. Loodan väga, et järgmise kahe aasta jooksul saame sarnaseid edulugusid Haljala vallas veel palju juurde.“

Vainupea külavanem rääkis, et sel aastal avaneb kord kvartalis meede, millest planeeritakse kogu Vainupea külarahvas kiire internetiga varustada. "Ligemale 25 majapidamist seda pingsalt ootavad, kuna juba teostatud projekti ei saanud neid paraku eelarveliselt kaasata. Vajalik esmane info on selle tarbeks juba vallavalitsusele edastatud. Julgustame siinkohal ka kõiki teisi külasid end teemaga kurssi viima," ütles Luik.

Allikas: Lääne-Virumaa Uudised