Vainupea kiire interneti infotund / foto: Jaanus Nuutre

Ligemale 20 majapidamise esindajad olid tulnud kohapeale. Infotunnis osalemiseks võimaldati 10-le huvilisele läbi ZOOM`i ka live-ülekannet. Esitlus salvestati selle hilisemaks jagamiseks. Arutelu käiku vedas külavanem Mario. Seda eesmärgiga katta kõik olulisemad teemad, millega aidata kaasa projekti edukale ning kogu küla kaasavale realiseerumisele: toetusprojekti tutvustamine, trassi trajektoor (sh üle erakinnistute kulgemisel kokkulepete vajadus), täiendavate liitujate lisamine, tööde maksumused, kasutatav tehnoloogia ja töömeetodid ning loomulikult ka tööde ajagraafik. Kõige olulisema jäi ehk kokkuvõttes kõlama, et külarahvas omavahel suhtleks, tuleks operatiivselt tegevustega kaasa ning saaks aru, et toimuva hakkav on küla arengu ja igas võtmes üldse suur võit. Edasiste sammude osas edastab külavanem kõigile kogukonna liikmetele lähipäevadel vajaliku info.

Kiire interneti maapiirkondadesse jõudmine on väga suur asi! Networks OÜ sai toetust ka Toolse, Võhma ja Käsmu kiire interneti trasside väljaehitamiseks. Infotundi tuli kohapeale kuulama ka vallavanem Ivar Lilleberg, kes sai mõnelgi korral kasuliku infoga kaasa rääkida. Infotunni järgselt oli külavanemal ja külaseltsi juhatusel võimalus vallavanemaga ka muudel külaelu arengut puudutavatel teemadel mõtteid vahetada. Seegi koostöö on meil Vainupeal väga hästi sujumas.

Lisainfo: TTJA