Žürii liige, selle üks eestvedajatest ning Vainupea külaseltsi juhatusse kuuluv Jaanus Nuutre sõnas, et võistlustööde mitmekesisuse avardamiseks otsustati konkurssi pikendada ühe aasta võrra: ”Ligemale poole aasta jooksul laekunud töödest oli väga suur enamus suvekuude fotod, soovime kõigile huvilistele anda rohkem aega ja võimaluse aastaringsete tööde tegemiseks”, sõnas Nuutre. ”Rõõm on aga, et juba saadetud võistlustööde hulgas oli väga andekaid töid ning kõik saadetud fotod jäävad kehtima”, lisas Nuutre. Konkursi tähtaja pikendamisega saab jõuda ka laiema huviliste ringini, et esmakordselt ellu kutsutud "Lahemaa lummusest" saaks rahvusvaheliselt tuntud võistlus ja pikaajaline traditsioon.

"Lahemaa lummuses" idee sündis Vainupea küla 440 ja Vainupea kabel 130 juubeliaasta tegevuste planeerimise raames. Lahemaa rahvuspargi idapoolseima külana soovib Vainupea külaselts läbi fotokonkurssi saada rohkem tähelepanu meie rahvuspargi olemusele, võimalustele ja ilule. Sooviga olla fotograafide jaoks alguspunktiks Lahemaa rahvuspargi lõpututel metsaradadel ja randadel, saigi fotokonkurss käima lükatud. Lisainfo leiab www.vainupea.ee/konkurss